Minőségpolitika

 A jó minőségő termék az, amelyik megfelel a megrendelő elvárásainak és a szakma ismert követelményei szerint kerül kigyártásra. A Royal Nyomda Kft. minden alkalmazottja arra törekszik, hogy a nyomdából csak olyan termék kerüljön kiszállításra, amelynek a minőségével a vevő elégedett.
Ennek érdekében a társaság az alábbi minőségpolitikát valósítja meg:

  • a nyomda minőségpolitikájának vállalását és betartását beszállítóitól is elvárja
  • elvárja beszállítóitól az alapanyagok minőségének folyamatos mérését és minőségének műbizonylattal történő tanúsítását
  • hatékony, anyag- és környezetkímélő gazdálkodást valósít meg
  • szervezi alkalmazottainak továbbképzését, elősegíti szakmai fejlődésüket
  • munkatársait ösztönzi a minőségi színvonal folyamatos növelésére
  • valamennyi beruházási, tervezési, karbantartási, minőségvizsgálati és minősítő eljárását úgy szervezi, hogy biztosítható legyen a szakmai minőség
  • folyamatos önellenőrzéssel és az eljárások menet közbeni pontos betartásával, valamint végellenőrzéssel biztosítja jó minőségű termékek kiszállítását
  • eljárásait folyamatosan felülvizsgálja, korszerűsíti, ezzel javítja a hatékonyságot, minőségi feltételeit és színvonalát
 Folyamatosan a fenti célok érdekében dolgozunk és cselekszünk. A tapasztalatok, vevői észrevételek alapján az eljárásainkat állandóan javítva biztosítjuk a minőségpolitika megvalósulását.

Gyula, 2002. szeptember 11.